Czy mogę zatrudniać pracownika?

Tak, możesz zatrudnić osobę na umowie zlecenie lub o dzieło. Koszt obsługi kadrowej pracownika to 39zł za umowę.


Do kogo należą prawa autorskie stworzonych przeze mnie utworów w ramach startupu?

To zależy, czy umowa na podstawie której stworzysz dzieło, ma przeniesienie praw autorskich, czy nie. Jeżeli przeniesienia nie ma, prawa należą do AIP


Czy można zmieniać nazwę startupu w trakcie trwania umowy?

Niestety nie, nazwa startupu po dodaniu do systemu nie może być zmieniona. Jednak wybrana przez Ciebie nazwa będzie widniała jedynie na dokumentach formalnych, takich jak faktury czy umowy. W celach marketingowych możesz używać dowolnej nazwy.


Jak wygląda kwesta zawierania umów z innymi podmiotami np. z operatorami systemów płatności, które chcemy zintegrować

z naszą firmową witryną internetową?

W naszej ofercie mamy szereg partnerów, w tym oferujących systemy płatności. W zakładce partnerzy znajdziesz ich listę, a po kliknięciu w logo pokażą się szczegóły.


Czy w ramach działania w AIP są jakieś ścieżki dzięki którym mogę dostać skądś jakiegoś rodzaju dofinansowanie?

Tak! AIP to jedyny program rozwoju młodych firm, który ma własny fundusz inwestycyjny. Jeżeli Twoja firma prężnie się rozwija, możesz postarać się o inwestycję z AIP Seed. Dowiedz się o więcej na https://aipseed.com/

Czy działalność w AIP jest w ogóle legalna i bezpieczna?

Tak, prowadzenie firmy w AIP jest całkowicie legalne, a o bezpieczeństwo Twojego biznesu dba nasz dział prawny, księgowe oraz kadry.


Kto mówi, że AIP jest super?
Premier RP, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezes PARP oraz my - Zespół AIP.


Czy są jakieś terminy jak długo można być w AIP?

Umowa, którą podpisujesz z AIP jest na czas nieokreślony, więc pomagamy Ci tak długo, jak nas potrzebujesz.


Czy w każdej chwili można zrezygnować i kontynuować działanie na własną rękę?

Okres wypowiedzenia w AIP to miesiąc, jednakże już w tym okresie możesz założyć działalność.


Czy po dołączeniu do AIP stracę możliwość wzięcia dofinansowania?

Nie, cały czas możesz się starać o dofinansowanie, jednakże w momencie jego uzyskania, musisz przejść na działalność gospodarczą.


Czy tracę w przyszłości przez to szansę na "mały" ZUS?

Nie, działanie w AIP w świetle prawa nie czyni Cię przedsiębiorcą, więc w przyszłości możesz założyć działalność korzystając ze wszystkich ulg na start.


Czy mogę mieć wspólnika?

Tak, jak najbardziej! Cena dodania wspólnika to 89zł, więc im więcej osób w teamie, tym koszt na osobę jest niższy.
Już przy 2 osobach to tylko 194,50zł/os.

Rozliczenia

Na czym polega „firma bez ZUS”?

W AIP rozliczasz się na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Dzięki temu można skorzystać z ulg na umowie zlecenie, więc studenci poniżej 26 r.ż. nie płacą ZUSu, ani podatku dochodowego. W pozostałych przypadkach rozliczany jest pełen ZUS, natomiast jest on zawsze wartością procentową od wypłacanej kwoty, więc płacisz ZUS tylko jeśli faktycznie zarabiasz.


Czy będę mieć ubezpieczenie zdrowotne?

Tak, na umowie zlecenie jest rozliczane ubezpieczenie zdrowotne.


Jak konkretnie wygląda procedura wypłaty środków zgromadzonych na koncie Startupu?

W pierwszej kolejności dodaje się wybrany rodzaj umowy w naszym systemie SIAIP, a następnie wystawia się rachunek do umowy. Mając te informacje dział kadr akceptuje umowę i rozlicza tak, jakby był to nasz pracownik. Wypłaty są realizowane w każdy wtorek i czwartek.

Instrukcja jest dostępna na dashboardzie.


Ile wynoszą podatki przy wypłacie środków?

Podatki rozliczane są procentowo od wypłacanej kwoty.

Podatki na umowie zlecenie nie obowiązują osób poniżej 26 lat (PIT0). Na umowie o dzieło jest to tylko podatek dochodowy, również rozliczany procentowo.


Jak rozliczany jest VAT?

VAT jest rozliczany przez księgową na zasadzie balansu. Każdy VAT od klienta jest VATem na plus, a VAT z faktur kosztowych na minus. Dzięki temu możesz rozliczyć koszty w AIP i odzyskać VAT zapłacony przez Twoich klientów. W AIP nie występują zwroty VATu.


Czy w razie potrzeby środki z mojego konta w AIP może wypłacać upoważniona przeze mnie osoba?

Tylko osoba prowadząca startup lub jej wspólnik mogą wypłacać środki z konta.

Wsparcie AIP

Jak wygląda procedura zawierania umów z kontrahentami startupu, czy AIP w niej pośredniczy, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Umowa przez zawarciem musi być przesłana do Działu Prawnego celem weryfikacji. Jeżeli zapisy zgodne są z naszym regulaminem, jest ona przygotowana do podpisu w formie elektronicznej lub papierowej. Stronami umowy są AIP oraz kontrahent.


Jak wygląda procedura wystawiania dokumentów księgowych?

W naszym systemie SIAIP jest moduł księgowy, w którym można zarówno wystawić fakturę sprzedażową jak i dodać fakturę kosztową. Opiekun księgowy weryfikuje faktury i służy pomocą przy ich wystawieniu.


Czy ktoś będzie weryfikował moje dokumenty, faktury itd., tak żeby to było bezpieczne?

Tak, działając w AIP masz opiekuna księgowego i wsparcie prawników, którzy dbają zarówno o Twoje faktury i umowy, dzięki czemu masz gwarancję bezpieczeństwa prowadzenia firmy w AIP.


Czy ktoś pomoże mi z RODO?

Tak, Dział Prawny AIP stworzy taką bazę za opłatą 100zł.


Czy można zawierać umowy na usługi abonamentowe?

Tak, po wcześniejszej weryfikacji w dziale prawnym możesz zawierać umowy na usługi abonamentowe.


Czy jeżeli nie będę miał wpływów od klientów, moje konto zostanie dezaktywowane?

Nie, konto będzie aktywne przez cały czas obowiązywania naszej umowy, nawet jeżeli nie będzie na nim żadnych operacji.Czy opłata abonamentowa to jedyna kwota, którą uiszcza się na początku funkcjonowania w AIP, czy też są jakieś inne opłaty związane z prowadzeniem startupu?

Na starcie mogą się pojawić dodatkowe opłaty związane ze stworzeniem bazy danych RODO lub np. opłaceniem Sanepidu, jeżeli to konieczne w Twojej branży. Wszystkie szczegółowe kwoty są wskazane w regulaminie.


Jakie są faktyczne miesięczne koszty prowadzenia firmy w AIP?

Opłata podstawowa dla AIP to zawsze 300 zł netto. Opłaty dodatkowe bardzo mocno zależą od indywidualnych potrzeb startupu i mogą obejmować tworzenie i weryfikację umów, lub dodatkowe usługi księgowo-administracyjne. Średnio nasze startupy płacą 20zł miesięcznie za dodatkowe usługi. Szczegółowy cennik znajdziesz w regulaminie.

Księgowość

Czy można w AIP brać produkty w leasing?

Nie, w AIP nie można brać nic w leasing.


Czy w ramach startupu można rozliczać koszty kursów zawodowych?

Nie, nie możemy rozliczać kursów.


Do kogo należą zakupione rzeczy, programy i urządzenia po rozwiązaniu umowy z AIP?

Po zakończeniu okresu likwidacji Start-upu wyliczana jest wartość majątku Start-upu. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Start-upu jest wypłacany Uczestnikowi Programu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.


Czy na fakturze sprzedażowej będzie nazwa mojego startupu?

Tak, nazwa Twojego startupu pojawi się w polu "firma realizująca sprzedaż". Nie ma możliwości umieszczenia swojego logo.


Czy można wystawiać fakturę klientowi rozliczając swoją pracę na godziny?

Tak, bez problemu.


Czy można wystawiać fakturę zaliczkową, jeśli tak to do jakiej wysokości?

Można wystawić fakturę zaliczkową na 10% wartości głównej transakcji.Czy można stosować zadatek zamiast zaliczki?

Nie, nie można stosować zadatku.


Czy można wystawiać faktury pro forma?

Tak, można.


Jaki jest limit kosztów miesięcznych/rocznych?

Nie mamy limitu kosztów ani miesięcznych ani rocznych.


Co może być kosztem startupu?

Wszystko, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie przychodu. Wyjątkami są rzeczy brane w leasing oraz rozliczenie samochodu. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz na bieżąco pytać swojego opiekuna księgowego o konkretny koszt.


Jak traktuje się koszty, które w JDG/sp nazywają się reprezentacyjne?

W AIP nie rozliczamy takich kosztów.


Jak rozlicza się VAT w ramach AIP?

Wszystkie faktury w AIP to faktury VATowe. VAT z faktur kosztowych można odliczyć od VATu należnego ze sprzedaży. Po miesiącu rozliczeniowym VAT jest rozliczany przez księgową. W AIP nie występują zwroty nadpłaty VATu.


Kto monitoruje płatności od klientów?

Zarówno osoba prowadząca startup jaki i opiekun księgowy.


W jaki sposób dokonuje się zakupów, za które nie mogę zapłacić przelewem?

Taką fakturę opłacasz z prywatnego konta, a następnie robisz sobie zwrot z konta startupu.


Czy 300 zł opłaty za korzystanie z AIP wlicza się w koszty?

Nie, jest to przelew wewnętrzny w firmie, więc nie jest to koszt startupu.